Urząd Gmina Wielgie

Odnośniki

Serwisy

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Treść strony

ZBIÓRKA ODPADÓW

ZBIÓRKA ODPADÓW - Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w niżej podanych terminach i miejscowościach zorganizowane zostaną bezpłatne zbiórki odpadów AGD, RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych.

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wielgie na 2017 rok

Informuje się mieszkańców Gminy Wielgie, że została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym "HETMAN" Sp. zo.o. z siedzibą Florianów 24 – Zakład Utylizacji w Olszówce gmina Golub Dobrzyń na nieodpłatny odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny ), które wymagają odpowiedniego unieszkodliwienia.

APEL do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa również człowiek. Poniżej zamieszczamy podstawowe zasady postępowania.

Sprzątanie świata 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Świata”, która ma miejsce w Polsce już 24 raz. W tym roku akcja „Sprzątanie Świata - Polska” rusza pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce".

Celami tegorocznej akcji jest: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!

Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

Akcja w Gminie Wielgie zostanie przeprowadzona w dniach 15-22 września 2017 r.

Dla uczestników zapewnione będą nieodpłatnie worki i jednorazowe rękawice oraz odbiór odpadów na składowisko.


 

Informacja dla właściceli domków letniskowych

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Wielgie
 

Od 1 stycznia 2018r. dla wszystkich właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przestanie obowiązywać ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym, właściciele w/w nieruchomości od 1 stycznia 2018 r. będą zobowiązani zawierać umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 30.06.2017r.


 

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników

Wielgie, dnia 25.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB ) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Wielgie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne ( szamb ) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownego zgłoszenia o wypełnienie go i przekazanie w terminie do 31 października 2017 r. Druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.wielgie.pl w zakładce GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, lub w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie - pokój nr 1.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania takich usług w formie umowy oraz dowodów uiszczania opłat.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy będą prowadzić kontrole na terenie nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków przez ich właścicieli, jak również przez wezwanie do ich okazania.

Podmiotami uprawnianymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wielgie są n/w przedsiębiorstwa:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

  2. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Wielobranżowych „HATRIC”, A&J Ziemińscy, ul. 22-go Stycznia 39, 87 – 600 Lipno

  3. ZOLTAR Zbigniew Gapiński Bogucin 46E, 87-811 Fabianki,

Właściciele nieruchomości, dla których zostały stworzone techniczne warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek niezwłocznie przyłączyć się do tej sieci – z wyłączeniem właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5.000 zł.


 

Zbiórka odpadów wielogabarytowych

Drodzy Mieszkańcy!

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w niżej podanych terminach i miejscowościach zorganizowane zostaną bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, AGD, RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych z wyłączeniem opon pojazdów rolniczych i samochodów dostawczych oraz ciężarowych.

 

Harmonogram

  • Informacja

Dodatkowa treść

Banery

Kontakt

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8, 87-603  Wielgie

Email: gmina@wielgie.pl

Telefon: (54) 289-73-80

Faks: (54)289-77-95

http://www.wielgie.pl
[obiekt mapy] Gmina Wielgie - Lokalizacja

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.